پاکسازی و جمع آوری خاک و نخاله های حاشیه ورودی جاده شهرک صنعتی

پاکسازی و جمع آوری خاک و نخاله های حاشیه ورودی جاده شهرک صنعتی

به گفته معاون اجرائی سازمان ،این عملیات که با هدف آماده سازی مسیر جهت احداث فضای سبز حاشیه ای انجام می شود ، باعث زیبائی سیما و منظر شهری و جلوگیری از تخلیه غیرمجاز خاک و نخاله نیز  می گردد.

در این راستا سازمان مدیریت پسماند با امکانات موجود از قبیل لودر، کامیون و ... به مدت یک هفته در مکان مذکور فعالیت می نماید.