پاکسازی پسماندهای ساختمانی بلاصاحب در شهرک طوبی

پاکسازی پسماندهای ساختمانی بلاصاحب در شهرک طوبی

آغاز طرح جمع آوری  و پاکسازی پسماندهای ساختمانی رهاشده شهرک طوبی با هدف بهبود و آراستگی منظر شهری