پویش مردمی هرورقش دفتریست

پویش مردمی هرورقش دفتریست

با اهدای کاغذهایمان عاطفه مهر را هدیه کنیم.

باتوجه به فرارسیدن سال تحصیلی جدید ، جلسه ای به منظور هماهنگی و هم اندیشی هرچه باشکوه تر برگزار شدن مراسم مهر در بازیافت ( دریافت کاغذهای باطله شهروندان و تحویل نوشت افزار به دانش آموزان بی بضاعت ) در مورخ 97/06/18 در محل دفتر معاونت خدمات شهری برگزار گردید.

در این جلسه که با حضور نمایندگانی از کمیته امداد امام خمینی (ره) ، صداوسیما ، آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدیریت پسماند تشکیل گردید ، در ابتدا رحیمدل، رئیس سازمان مدیریت پسماند گزارشی از برگزاری مراسم مهربازیافت در سالهای گذشته و همچنین برنامه های سازمان در سال جاری جهت تحویل پسماندخشک شهروندان و تهیه و تحویل نوشت افزار به دانش آموزان بی بضاعت مطالبی را ارائه نمودند.

در ادامه با توجه به صحبتهای نمایندگان و تبادل نظر مقرر گردید این مراسم در هفته دوم مهرماه (15الی20 مهرماه) و همزمان با برپایی جشن عاطفه ها در سطح شهر  اجرا گردد.