پویش هرورقش دفتریست

پویش هرورقش دفتریست


پویش هرورقش دفتریست

پویش هر ورقش دفتریست

کاغذ بدهید نوشت افزار بگیرید

زمان : 24 الی 26 مهرماه از ساعت 8 الی 13

ایستگاه های ثابت پسماند خشک سطح شهر یزد

1ـ آزادشهر فلکه دوم جنب بوستان آزادشهر

2ـ خیابان مقداد کوچه بنفشه جنب فضای سبز

3ـ بلوار مطهری نرسیده به پارک غدیر جنب پارک اطهر

4ـ بلوار دانشگاه پارک پهلوان یزدی

5ـ امامشهر بلوار امام حسین پارک اصلانی