گزارش تصویری از راهپیمایی باشکوه 22بهمن 97

گزارش تصویری از راهپیمایی باشکوه 22بهمن 97

حضور رئیس و پرسنل سازمان و برپایی غرفه در راهپیمایی باشکوه 22 بهمن 97