گزارش رئیس سازمان درزمینه کاهش تولید زباله

گزارش رئیس سازمان درزمینه کاهش تولید زباله

رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد: آموزش در هر سازمانی رکن اساسی محسوب می شود.

 

جهت مشاهده و دریافت اینجا را کلیک کنید.