21تیرماه روز بدون نایلکس

21تیرماه روز بدون نایلکس

سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد  جهت اطلاع رسانی و فرهنگ سازی درزمینه روز بدون نایلکس « گفتن نه به پلاستیک » از تبلیغ بنر (پلاستیکی ) درسطح شهر خودداری نموده و از فضای مجازی ورسانه های جمعی (رادیو ، تلویزیون و...) و پویش نه به پلاستیک استفاده می نماید.