برگزاری جشن مهر بازیافت در آستانه شروع سال تحصیلی

برگزاری جشن مهر بازیافت در آستانه شروع سال تحصیلی

رحیمدل رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد از برگزاری جشن مهربازیافت درآستانه شروع سال تحصیلی خبر داد

دراین مراسم که به مناسبت شروع سال تحصیلی  و بازگشایی مدارس درراستای فرهنگسازی و ارتقاء مشارکت شهروندان درطرح تفکیک پسماند از مبدأ اجرا خواهد شد ، دانش آموزان می توانند در ازای تحویل  دفاتر و کاغذهای باطله خود ، نوشت افزاردریافت نمایند.

همچنین وی بااشاره به ضرورت مشارکت شهروندان در ارتقاء سلامت و کیفیت محیط زیست و جداسازی دقیق اجزای ویژه پسماندها افزود این سازمان درنظر دارد نسبت به توزیع جعبه های ایمن درمهرماه اقدام نماید.

رحیمدل هدف از اجرای این طرح را جلوگیری از تأثیر سوئ پسماندهای جزء ویژه (خطرناک ) برآلودگی منابع آب و خاک دانست.