برپایی غرفه فجر در راهپیمایی ۲۲ بهمن

برپایی غرفه فجر در راهپیمایی ۲۲ بهمن

سازمان مدیریت پسماند با برپایی غرفه فجر در راهپیمایی ۲۲ بهمن به توزیع ۴۰۰۰ عدد کلاه کاغذی با شعار بازیافت شرکت نمود.