حضور پرسنل سازمان مدیریت پسماند دربرنامه یک فنجان زندگی

حضور پرسنل سازمان مدیریت پسماند دربرنامه یک فنجان زندگی

حضور پرسنل سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد در برنامه یک فنجان زندگی شبکه تابان صدا و سیمای مرکز یزد

در روز 12 اردیبهشت ماه سالجاری مصادف با روز معلّم وجهت ارتقاء روحیة ورزشی وحفظ نشاط وشادابی پرسنل سازمان مدیریت پسماند ، مدیرعامل و تعدادی ازپرسنل سازمان در برنامه ورزش صبحگاهی سیمای مرکز یزد شرکت نمودند.

ضمناً دراین برنامه مدیرعامل محترم سازمان از فعالیتهای انجام گرفته درزمینه مدیریت پسماند شهری و راهکارهای کاهش تولید زباله برای شهروندان توضیحاتی را ایراد نمودند.