در خریدهایمان به کیسه های پلاستیکی نه بگوییم

در خریدهایمان به کیسه های پلاستیکی نه بگوییم

 

همانطور که میدانیم نایلونهای پلاستیکی یکی از بزرگترین معضلات زیست محیطی در جهان امروزی شناخته میشوند . نایلونهای پلاستیکی غیر قابل تجزیه هستند و این نایلونها به طور متوسط 300 سال در طبیعت باقی می مانند و علاوه بر ایجاد انواع آلودگی ها  بر هدر رفت سرمایه های ملی نیز تاثیر بسزایی دارند . در این راستا عدم استفاده از کیسه های پلاستیکی و جایگزینی آن با کیسه های پارچه ای می تواند در حفظ محیط زیست شهرمان نقش ارزنده ای را ایفا نماید .