رویکرد مشارکتی برای راه اندازی سایت پالایش پسماند خانگی و راه اندازی کارخانه کمپوست، گامی دیگر برای حفظ محیط زیست در یزد

رویکرد مشارکتی برای راه اندازی سایت پالایش پسماند خانگی و راه اندازی کارخانه کمپوست، گامی دیگر برای حفظ محیط زیست در یزد

صبح امروز در شورای اسلامی شهر یزد تصویب شد.

سایت پالایش پسماند خانگی  شهر یزد با مشارکت شهرداری یزد و  بخش خصوصی راه اندازی می شود.

تولید روزانه 300 تن زباله خانگی، هزینه های بالای دفن و هزینه های زیست محیطی را به شهر و شهروندان تحمیل می کند و تفکیک در مقصد با حفظ موازین بهداشتی می تواند به کاهش این هزینه ها کمک کند.

در این راستا با توجه به تاکید مهندس عظیمی زاده، شهردار یزد مبنی بر تعیین تکلیف کارخانه کمپوست یزد، با تشکیل یک هیئت کارشناسی متشکل از متخصصین حوزه محیط زیست، خدمات شهری و مدیریت پسماند، این موضوع مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به روند تولید زباله، روش های علمی و نوین مدیریت پسماند و تجارب قبلی در این زمینه، مشارکت با بخش خصوصی به عنوان یک راهکار برگزیده شد و لایحه راه اندازی سایت پالایش پسماند خانگی  و کارخانه کمپوست به صورت مشارکتی با بخش خصوصی توسط شورای اسلامی شهر یزد مورد تصویب قرار گرفت.

"امین مقدم" حفظ محیط زیست را رویکرد شهرداری یزد بیان نمود و افزود سالیان طولانی است که پسماندهای خانگی شهر یزد به صورت روزانه دفن می گردد و آثار زیان بار این کار تنها به جنبه های مادی ختم نمی شود و تهدیدی جدی برای محیط زیست می باشد.

این در حالی است که هر تن زباله مقادیر زیادی گاز گلخانه‌ای متصاعد کرده و نفوذ شیرابه به خاک و آبهای زیرزمینی می‌تواند اثرات جبران ناپذیریرا برآب و خاک داشته باشد. همچنین شیشه و قوطی‌های فلزی (به‌ویژه قوطی های آلومینیومی) صدها سال در خاک باقی می‌مانند.

 گفتنی است، با راه اندازی این سایت پالایش و کارخانه کمپوست، پسماندهای خانگی مورد پردازش اولیه قرار گرفته و مواد بازیافتی با ارزش به صورت مکانیزه جداسازی شده و در مرحله بعد مواد آلی باقی مانده آماده سازی شده و از آن کود کمپوست و ورمی کمپوست تولید خواهد شد.