ساماندهی اکیپ جمع آوری خاک و نخاله

  • در راستای پاسخگویی به نیاز شهروندان بابت حمل پسماندهای ساختمانی ، نخاله های پراکنده سطح شهر سازمان مدیریت پسماند مبادرت به احیاء و مرمت ناوگان حمل خاک و نخاله و تجهیز 10 اطاق بازوغلطان (رنگ آمیزی ، نصب شبرنگ ، شماره تماس و علائم ایمنی ) نموده است که شهروندان در صورت نیاز میتوانند با شمارهای 36232334 36246337  تماس حاصل نمایند .