شروع تحولی بزرگ در راستای جلوگیری از تخلیه غیر مجاز پسماندهای عمرانی و ساختمانی

شروع تحولی بزرگ در راستای جلوگیری از تخلیه غیر مجاز پسماندهای عمرانی و ساختمانی

 

شروع تحولی بزرگ در راستای جلوگیری از تخلیه غیر مجاز پسماندهای عمرانی و ساختمانی در محدوده شهر و حریم برای اولین بار بامشارکت شهرداری یزد و اداره کل راه و شهرسازی و پیگیری سازمان مدیریت پسماند

نصب گاردریل به متراژ  یک کیلومتر از مسیر دسترسی تخلیه پسماندهای ساختمانی در موقعیت فلکه پنجم آزادشهر روبه روی پمپ بنزین ، بلوار جانباز بعداز پل تقوی اولین راستگرد خروجی پُل صورت پذیرفت.

رحیمدل رئیس سازمان مدیریت پسماند گفت :

با توجه به تأکید شهردار محترم یزد جناب آقای دکترجمالی نژاد به شورای سازمان مدیریت پسماند درخصوص جلوگیری از تخلیه پسماندهای ساختمانی در محدوده شهر و حریم  ، همکاری مناسبی فیمابین سازمان و اداره راه و شهرسازی و سازمان شکل گرفته است ، که انشاالله نتایج خوبی را برای شهر در خصوص حفظ محیط زیست و جلوگیری از اثرات مخرب زیست محیطی و همچنین جلوگیری ازنازیبائی چهره شهر که توسط تخلیه نخاله های ساختمانی بوجود می آید داشته باشد.