نشست صمیمی مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری یزد و رئیس سازمان مدیریت پسماند به همراه مسئول روابط عمومی سازمان

نشست صمیمی مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری یزد و رئیس سازمان مدیریت پسماند به همراه مسئول روابط عمومی سازمان

در این نشست که در مورخ 96/8/3در دفتر کار آقای رحیمدل برگزار گردید، پس از بحث و تبادل نظر پیرامون نحوه اطلاع رسانی و آموزش شهروندان در زمینه حوزه پسماند مقرر گردید جهت افزایش سطح کارایی و آموزش مسئولین روابط عمومی، پیگیری لازم در خصوص برگزاری دوره های آموزشی در زمینه خبرنویسی و عکاسی از سوی روابط عمومی شهرداری مرکز بعمل آید.