هر روز یک کیسه پلاستیکی کمتر

هر روز یک کیسه پلاستیکی کمتر

 

همانطور که می دانیم مورخ 21تیرماه از سوی دوستداران محیط زیست به عنوان روز بدون نایلکس نامگذاری گردیده است.

به گفته مهندس رحیمدل مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد این سازمان جهت ارتقاء سطح آموزش شهروندی وکاهش مصرف کیسه های پلاستیکی درزمان خرید کالای مصرفی در روز دوشنبه 21 تیرماه اقدام به توزیع5000کیسه پارچه ای خرید می نماید.

به گفته وی باتوجه به اعلام قبلی سازمان شهروندان محترم می توانند ازتاریخ 10تیرماه به مدت 10روز با تحویل پسماندهای خشک خانگی به ایستگاههای ثابت مستقر درسطح شهرکه از ساعت 8 الی14فعال میباشند مراجعه وشماره قرعه کشی جهت شرکت در مراسم جشن که با مشارکت فروشگاه زنجیره ای رفاه درشب 21تیرماه ساعت 20/30 الی22 درمکان فروشگاه رفاه واقعدر بلوارامام جعفرصادق(ع) برگزارمیگردد شرکت نمایند واز جوایزارزنده بهره مند گردند.