پاکسازی و ساماندهی خاک و نخاله های ساختمانی و عمرانی در انتهای بلوارشهید موحدی( خیرآباد)

پاکسازی و ساماندهی خاک و نخاله های ساختمانی و عمرانی در انتهای بلوارشهید موحدی( خیرآباد)


پاکسازی و ساماندهی خاک و نخاله های ساختمانی و عمرانی در انتهای بلوارشهید موحدی( خیرآباد)

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد ، برزگر رئیس سازمان از پاکسازی خاک و نخاله های ساختمانی در انتهای بلوار شهید موحدی توسط متخلفین در امر تخلیه غیر مجاز خاک و نخاله خبر داد.

 

به گفته وی يکي از مشکلات خدمات شهري تخليه خاک و نخاله بصورت غير مجاز توسط کاميونداران و خودروهاي متخلف در شهر و حريم آن است که اين مسئله باعث برهم زدن بهداشت محيط و سيماي شهري شده است و مقابله با اين معضل از اولويت هايي است که به شکل مستمر در دستور کار این سازمان می باشد.

 

لازم به ذکر است بازرسان این سازمان به صورت شبانه روز درحال گشت زنی در حریم و سطح شهر بوده و تخلیه های غیرمجاز را کنترل و با متخلفین این حوزه به صورت قانونی برخورد می نمایند.