رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری یزد: طرح مرمت و بهسازی آسفالت معابر اصلی شهر یزد با سرعت در حال انجام است

رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری یزد: طرح مرمت و بهسازی آسفالت معابر اصلی شهر یزد با سرعت در حال انجام است


رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری یزد: طرح مرمت و بهسازی آسفالت معابر اصلی شهر یزد با سرعت در حال انجام است

امین خبیری در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، با توجه به گلایه مندی شهروندان از آسفالت معابر اصلی یزد، اظهار داشت: یکی از اولویت های اصلی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری در سال جاری مرمت و بهسازی آسفالت معابر اصلی یزد است.

رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری یزد گفت: بودجه مرمت و بهسازی آسفالت معابر اصلی یزد نیز در سال جاری حدود 40 درصد افزایش یافته تا به این موضوع بیش از پیش رسیدگی شود.

وی افزود: در ۶ ماه نخست سال جاری آسفالت، لکه گیری و درزگیری معابر اصلی شهر یزد با شتاب بیشتری نسبت به سال گذشته در دست اقدام است.